Om Røa Torg

Røa Torg inngang
Røa Torg butikker
Oversikt over Røa Torg

Bakgrunn

Røa Centrum AS som står bak utbyggingen av Røa Torg eies av Nordeng-familien som har hundre års historie på Røa. Bestefar i familien, Halvor Gulbrandsen, var skredder og innflytter i Oslo. Han giftet seg med Hanna Amalie Olsen fra gården Lathus i Bærum. I 1912 bygde de en av de første villaene på Røa, på et tolv mål jordstykke de fikk kjøpt av gården Røed. Det var nok til å fø på ku, griser og høns, og i tillegg til å være småbruker gikk skredderen Halvor fra gård til gård med symaskinen sin og sydde på stedet. Eiendommen var nordvendt og fikk navnet Nordengen, og i 1933 tok Halvor og Hanna slektsnavnet Nordeng. Da hadde de fått sine fire barn, nåværende families foreldregenerasjon. Emilie, Harald og Åge tok lærerutdannelse og jobbet blant annet på skolene Voksen og Huseby. Helge fulgte i farens fotspor og ble skredder. Han startet virksomheten i en tømmerhytte på småbruket, og i 1946 stiftet han firmaet Nordeng Ekvipering med flere ansatte.

Etter hvert satset firmaet på salg av klær og tekstiler. Kundekretsen økte jevnt og trutt, for Røa var i ferd med å skifte ham fra bondeland til forstad. Utviklingen startet i 1920-årene og skjøt fart da Røabanen kom i 1935 og gjorde det lett å jobbe i byen og bo på Røa. Både Helge og brødrene bygde hus på familieeiendommen, og mot slutten av 50-tallet sto det nye bolig- og forretningsbygget klart. Her flyttet Nordeng Ekvipering inn i moderne lokaler. I 2016 la familien ned virksomheten etter 70 års virksomhet på Røa.

Utviklingen har gått sin gang og tiden har løpt fra det som en gang var Røas moderne sentrum. Sommeren 2017 starter rivingen av de gule bolig- og forretningsgårdene for å gi plass til et tidsriktig, pulserende byrom med spennende butikker, kafeer og serveringssteder.

Det nye Røa Torg

Byen rykker nærmere for hvert år, og Røa blir stadig mer urbant. Nå får vi endelig et skikkelig sentrum der vi kan handle alt vi trenger og treffe venner og naboer over en bedre lunsj eller middag.

Røa Torg vil bli et nytt naturlig samlingspunkt for mange hyggelige aktiviteter. Det vil legges til rette for at kafeer kan ha uteservering. Det blir også mulig å ta med seg kaffekoppen og strekke seg ut på de grønne øyene på torget.

Sentralt på torget planlegges det et vannarrangement som vil bli et populært stopp og en gøyal forlystelse for barn. Også voksne kan fristes til å kjøle bena her en varm sommerdag.

Hele torget vil få et helhetlig gulv av lys grå granitt hvor det mot biblioteket planlegges en liten scene i granitt. Her blir det muligheter for lokale krefter som skolekor eller små dansegrupper til å vise frem det de kan en lørdag formiddag.

Møbleringen på torget muliggjør for oppsetting av boder som forretningene i kjøpesenteret eller nærområdet kan benytte seg av på markedsdager eller ved andre «happenings» aktuelle for området.