Kontakt

Daglig leder:
Per-Anders Nygren
Per-Anders@aker-eiendom.no

Markedssjef:
Gry Eklund Strat
marked@roatorg.no

Senterkontor

Drift/vaktmester

Adresse:
Tore Hals Mejdells vei 5, 0751 Oslo

Vekter/hittegods