VI VANT!!!

“Røa Torg er kåret til Årets bylivsprosjekt! 🎉
Vi gratulerer Røa Centrum AS, LPO arkitekter og Norconsult med prisen «Årets bylivsprosjekt» for det fantastiske bygulvet på Røa Torg. Torget ble stemt frem av publikum (og et sterkt lokalt engasjement) i OMA Awards 2021, og mottok prisen på Oslo Urban Weeks avslutningsfest på Mesh Youngstorget i kveld.
Fra å være en flate man kun krysset over fra et sted til et annet, er torget nå et sted der folk stopper opp, sitter ned og barn leker og det utgjør et helt nytt samlingspunkt på Røa. Det blå handelssenteret fra 1950-tallet er med på å fortelle en del av Røas utbyggingshistorie, og det nye glassbygget relaterer seg til skalaen i den eldre næringsbebyggelsen i både form og volum. Torget ligger som en naturlig nedskalering av bebyggelsen på begge sider: den eldre bebyggelsen på den ene siden og den nye boligbebyggelsen langs Vækerøveien på den andre. Vinneren av Årets bylivsprosjekt har på imponerende vis lykkes med å oppfylle ambisjoner om økt byliv. Dette på en måte som har skapt aktivitet og liv i et revitalisert område.”
Tusen takk til alle som har stemt på oss!

 

Foto og tekst fra OMA Awards/LPO artkitekter